Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Ι

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΝΤΟΜΙΝΟ;

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΜΙΝΟ

ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΟΙ- 4η Άσκηση

Άσκηση πολλαπλών ερωτήσεων
πολλαπλών ερωτήσεων

ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ - 3η Άσκηση

Αντιστοίχισε τα σωστά τετράγωνα:

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ-2η Άσκηση

Βάλε τα Ονόματα στη σωστή στήλη

στη σωστή στήλη

ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ-1η Άσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση!

διάλεξε τη σωστή απάντηση